Hand in hand

Limattivo

Ouderbegeleiding beelddenkende en hooggevoelige kinderen

Hand in hand

Limattivo

Belevingstheaters en prentenboekvoorstellingen

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, nieuwtjes en feitjes van Limattivo? Mail uw gegevens naar info@Limattivo.nl en u ontvangt een aantal keer per jaar de nieuwsbrief van Limattivo.

Lezing beelddenken en hoogsensitiviteit

Linda Matijsen is ervaringsdeskundige. Ze is niet alleen zelf beelddenker en hoogsensitief, ook één van haar kinderen is hooggevoelig en denkt vooral in beelden. Linda heeft zich vooral voor haar zoon verdiept in de materie: bij ‘Ik leer anders’ heeft ze de opleiding tot coach voor beelddenkers gevolgd.

Kinderen die vooral leren door visuele waarneming, lopen vaak op sociaal gebied en bij de vakken mondelinge taal, lezen en rekenen tegen problemen aan. Het is van belang dat ouders, leerkrachten en intern begeleiders in elk geval rekening houden met de mogelijkheid dat een kind met leer- en taalproblemen, een beelddenker is. Via observatielijsten is het mogelijk een beelddenker te herkennen.

Als er rekening wordt gehouden met de andere manier van informatie verwerken, namelijk meer met behulp van beelden, en meer top-down, dan in woorden en bottom-up, zie je een kind vaak weer opbloeien.

In haar lezing legt Linda uit wat de samenhang is tussen beelddenken en hoogsensitiviteit en welke gevolgen dat heeft voor het leren en communiceren op school. Ook zal ze aandacht besteden aan de methodieken die gevolgd kunnen worden voor kinderen die in beelden denken.

Tijdens en na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Indien men liever een persoonlijke afspraak maakt, kan met contact opnemen met Linda Matijsen, Telefoon: 0165-508117 | Mobiel: 06-23872870 | Email: info@limattivo.nl

Leuke vrolijke voorstellingen van Kleine blauwe truck tijdens Kinderboekenweek 2018

Wat waren het twee volle, intensieve weken tijdens de Kinderboekenweek, fijn dat het daarna herfstvakantie is en je rustig kunt voorbereiden op de nieuwe voorstellingen. In totaal heeft Limattivo 18 voorstellingen kleine blauwe truck gespeeld (tussendoor ook belevingstheaters en foto opdrachten). Heel veel peuters en kleuters en juffen hebben genoten van de voorstelling vooral het samen rijden, het drukken op de geluidknoppen en de modder waren erg in trek. Zo hebben dit jaar vestigingen van Kober kinderopvang Etten-Leur en Breda mogen genieten, KDV Altijd Lente en verschillende vestigingen van Belle Fleur en het kleine fijne KDV Hojpiepeloj. Daarnaast mocht ik langs deze basisscholen BS klaverhoek, BS de Cingel, BS de Steiger en BS de KLinkert en overal was het echt feest. Nu gaan we de Sintvoorstellingen voorbereiden en een beetje kerst en er zijn al ideeën voor de voorstelling een huis voor Harry.

Visuele stress

Deze zomer werd ik gebeld door een moeder dat haar zoon ineens aangaf minder te zien, moe te worden tijdens het lezen en dat de letters aan het bewegen waren, mijn advies onderzoek zijn ogen eens bij de opticien en bel met daarna even terug. Zo gezegd zo gegaan paar dagen later ging de telefoon weer zijn ogen waren tip top in orde en zo mocht ik afgelopen woensdag bij hem de Visuele stress test afnemen, een verademing voor deze jonge hij ging met een mooi kleur advies naar huis, vanmiddag komt zijn kleursheet binnen en kan hij maandag op school en thuis met meer rust aan zijn ogen lezen! Over een maand een kleine controle veel lees plezier met de licht groene kleur!!!!

Nieuw schooljaar van start

Vandaag zijn de scholen weer begonnen, zo ook de begeleidingslessen voor beeld denkers en hoog gevoelige kinderen en volwassenen. Het was vanmorgen ook weer erg leuk om met een nieuw visueel intelligent meisje te starten binnen mijn praktijk. Dit schooljaar gaan veel leuke en vooral leerzame dingen gebeuren bij Limattivo ik houd jullie op de hoogte! Fijn schooljaar toegewenst.

Privacy statement

 

Limattivo verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Limattivo.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Limattivo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Klanten, opdrachtgevers van het inhuren van Limattivo belevingstheaters en prentenboekvoorstellingen voor communicatie over een belevingstheaters en het verstrekken van een 4 keer per jaar sturende digitale nieuwsbrief.

• Klanten, opdrachtgevers van Limattivo fotografie voor communicatie van de foto opdracht.

• Klanten, opdrachtgevers van Limattivo begeleiding beeld denken, HSP en emotionele begeleiding voor communicatie over de begeleiding en behandeling. Limattivo maakt geen verslagen van ondersteuning en behandeling, maakt wel notities van metingen zoals de visuele stress test en de neurofeedback behandeling deze wordt alleen aan de opdrachtgever overhandigd.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Limattivo verwerkt de persoonsgegevens in adressensysteem van Limattivo. Binnen Limattivo is er een gegevensbeheerder die je persoonsgegevens verwerkt.

 

Waarvoor verwerkt Limattivo persoonsgegevens?

Als je klant wilt worden van Limattivo of Limattivo levert een dienst op aanvraag, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze communiceren over de dienst die Limattivo aan de klant gaat leveren, dit kan een offerte aanvraag zijn, opdracht bevestiging en verdere afspraken en communicatie over de opdracht of behandeling.

Als je eenmaal klant of relatie van de Limattivo bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over actuele gerelateerde zaken middels een nieuwsbrief.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Hiervoor worden je gegevens verwerkt in een mailaccount. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@limattivo.nl voor uitschrijving van de nieuwsbrief.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, zoals het opstellen statische analyses. Daarnaast gebruiken we de gegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering.

Verwerkt Limattivo ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Hoe gaat Limattivo met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Limattivo of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder van de Limattivo, kan je gegevens inzien en wijzigen in het ledensysteem. De gegevensbeheerder van Limattivo is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen of wijzigingen betreft je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap op bijvoorbeeld de nieuwsbrief. De gegevensbeheerder kan alleen leden inzien van Limattivo.

 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan Limattivo worden in beperkte vorm na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaard. Fotobestanden na een foto opdracht worden 10 jaar op een beveiligde harde schijf bewaard, Negatieven van een foto opdracht kunnen alleen door de opdrachtgever worden gekocht.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Limattivo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens Limattivo van mij verwerkt?

Het inzien van je persoonlijke gegevens kan via de gegevensbeheerder van Limattivo waarvan je klant bent. De gegevensbeheerder kan door in te loggen in het klantenbestand je gegevens met betrekking tot jouw gegevens terug vinden en bewerken.

 

Foto’s

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, ter promotie van de Limattivo. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand van de activiteit aangeven bij Limattivo.

Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun je per mail indienen.

Foto’s die gemaakt worden in opdracht van een klant via Limattivo fotografie kunnen ook gebruikt worden voor promotie op verschillende kanalen, wilt u dat niet geef dit dan aan voor tijdens of na de shoot. Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun je per mail indienen.

 

nieuwe mogelijkheden vanaf het najaar bij Limattivo

Gisteren middag een bijeenkomst gehad over een nieuwe opleiding en ja hoor vanmorgen heb ik me ingeschreven dus…………Limattivo berijd zich uit met het aanbod op neurofeedback of wel hersentraining in te zetten bij stress, verschillende type adhd, faalangst, leerproblemen, hsp, burn-out, bore-out, depressie, slaapproblemen, vergeetachtigheid enz enz.

Contact

Share This